SKS
imkanlar

Haberler / Duyurular

18
Haz 2019
2019-2020 Eğitim Yılı Anaokulu Başvuru Puanlama Sonuçları ve Kontenjanlar

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Ayazağa, Maçka ve Tuzla Anaokullarına 2019 - 2020 Eğitim Yılı için başvuruda bulunan Üniversitemiz akademik ve idari personeli için Anaokulu Yönergesinin 27, 28 ve 30. Maddelerine göre yapılan değerlendirme puanları ve sınıf kontenjanları ekte sunulmuştur.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli dışındaki başvurular (Üniversitenin diğer kuruluşları ve kamu sektörü çalışanları) kontenjanda boşluk olduğu takdirde, başvuru yaptıkları tarihler baz alınarak değerlendirmeye alınacaktır.

İletişim Bilgileri

Ayazağa Anaokulu : 0 212 285 38 99 - 39 80

Maçka Anaokulu : 0 212 241 20 15

2019-2020 kontenjanlar
2019-2020 başvuru ve puanlama listeleri17
Eyl 2018
Akşam Yemeği Duyurusu

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı olan 17.09.2018 Pazartesi gününden itibaren Başkanlığımıza bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Öğrenci Yemekhanesi, Gümüşsuyu Öğrenci Yemekhanesi ve Tuzla Öğrenci Yemekhanesinde 17:30 - 19:30 saatleri arasında akşam yemeği hizmeti verilecektir.

Not: İMKB (Vadi) Yurdu Yemekhanesinde geçici süreyle akşam yemeği hizmeti verilemeyecektir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı10
Ağu 2018
Yemek Ücretleri Hakkında Duyuru

Değerli İTÜ'lüler,

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne yemekhanelerinde sunulan beslenme hizmetlerinden faydalanma ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulunun 09.08.2018 günlü, 1198 sayılı toplantısı gündeminde yer almıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” de dikkate alınarak, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne yemekhanelerinde sunulan öğle ve akşam yemeği hizmetinden, Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin, sözleşmeli personelin, harici kurum çalışanlarının, mezunların ve misafirlerin faydalanabilmesi için ödemesi gereken kullanım ücretlerinin 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

EK GÖSTERGE

RESMİ GAZETE
TABAN ÜCRETLER

ÖĞRENCİ
YEMEKHANESİ

PERSONEL
YEMEKHANESİ

AKŞAM
YEMEĞİ

Öğrenci

-

3,00-₺

Geçiş izni yok

4,00-₺

Ek Göstergesiz

1,25-₺

3,50-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 1100’e kadar (1100 dahil)

2,10-₺

3,50-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 2200’e kadar (2200 dahil)

2,58-₺

3,60-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 3600’e kadar (3600 dahil)

3,33-₺

4,20-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 4800’e kadar (4800 dahil)

4,41-₺

5,40-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 4800’den yüksek

4,91-₺

6,00-₺

6,00-₺

8,00-₺

4 / B Sözleşmeli

2,58-₺

3,50-₺

6,00-₺

8,00-₺

Sözleşmeli

5,89-₺

7,00-₺

8,00-₺

8,00-₺

Harici Kurum Çalışanları

-

10,00-₺

Geçiş izni yok

Geçiş izni yok

Misafir

-

12,00-₺

12,00-₺

15,00-₺

Mezun

-

12,00-₺

12,00-₺

15,00-₺03
Tem 2018
Mekik Servis Güzergah Değişikliği

Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesinde gerçekleşen altyapı çalışmaları nedeniyle İnşaat Fakültesi Güney Kapısı ile Arı Meydan arasındaki yol 03.07.2018 - 17.07.2018 tarihleri arasında motorlu araç trafiğine kapalı olacağından dolayı, kampüs içi ring servisinin ve lojman servisinin durak ve güzergâhlarında geçici süreyle değişiklik yapılması gerekmiştir.

İnşaat Fakültesi ile Metro arasındaki yol kapalı olacağından; ring servis ve lojman servis araçlarımız İnşaat Fakültesi önünden Yemekhane yönüne devam ederek Merkezi Derslik Binası önünden Süleyman Demirel Kültür Merkezi ve Metro güzergâhından Kolej kapı yönüne devam ederek ve aynı yönden geri gelerek güzergâhına devam edecektir. Araçlara Rektörlük binası önündeki duraktan binen yolcularımızın, durak olarak Süleyman Demirel Kültür Merkezi önünü veya Metro durağını kullanmaları gerekmektedir.

Yol çalışması sona erdikten sonra ring servis ve lojman servis güzergâhları eski haline geri dönecektir.02
Ara 2016
Burs İmkanları Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması / How to Get in the Scope of The General Health Insurance System for Foreign Students Without Scholarship

Üniversitemiz bünyesinde burslu yabancı uyruklu öğrenci statüsüne sahip öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler sonrasında öğrencilerimize ilişkin sigorta işlemlerini gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince devir alınmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere (21.05.2013 tarihinden sonra Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerin) kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

Konunun süreli olması nedeniyle doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için hak sahibi olan öğrencilerimizin ivedilikle Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları önerilir. İstanbul'da bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait iletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulunun yazısına ulaşmak için lütfen bağlantıyı takip ediniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

How to Get in the Scope of The General Health Insurance System for Foreign Students Without Scholarship

After the changes in the laws regarding the coverage of the foreign students on scholarship at our university by the Social Security Insurance, the right to conduct insurance procedures regarding our students has been taken over by Social Security Provincial Directorates and Social Security Centers. Therefore, those who would like to benefit from the Social Security services, as stated in the legal statements below, should apply within three months of their registration (the students registering for the first time at the university after May 21st2013). Those who do not apply within the given time period CANNOT benefit from the Social Security services ever again.

Those who have already registered at the time this article is published will be included in the general health insurance only if they apply within six months of the publication of this article.

It is strongly recommended that our students (those who have the right to apply) apply to Social Security Centers ASAP, to prevent any inconveniences as this issue has a time limit.

Announcement text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YASAL DÜZENLEME

21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası;
“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Yine aynı Kanunun 7 nci fıkrasıyla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 50 nci maddede;

“Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, 29/5/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimleri devam ettiği sürelerle sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde http://gss.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip/login.jspweb adresinden üniversitelerce gerçekleştirilmekte iken 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya o ile bağlı başvuruda bulunulan bütün Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.23
Kas 2016
Kampüs Kart Nakit Yükleme Saatleri
Değerli İTÜ’lüler,

Üniversitemiz yerleşkelerinde hizmet veren yemekhanelerde bulunan nakit yükleme noktalarından, banka işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve personel yetersizliği sebeplerinden dolayı akşam pos cihazı ile nakit para yükleme işlemi 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. 

Üniversitemiz yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenci ve personellerimiz İTÜ kimlik kartlarına pos cihazı ile nakit para yükleme işlemini hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında yapabilecektir. 

İTÜ Rektörlüğü