SKS
imkanlar
10
Ağu 2018
Yemek Ücretleri Hakkında Duyuru

Değerli İTÜ'lüler,

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne yemekhanelerinde sunulan beslenme hizmetlerinden faydalanma ücretleri, Üniversite Yönetim Kurulunun 09.08.2018 günlü, 1198 sayılı toplantısı gündeminde yer almıştır.

Yapılan görüşmeler neticesinde; Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” de dikkate alınarak, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne yemekhanelerinde sunulan öğle ve akşam yemeği hizmetinden, Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin, sözleşmeli personelin, harici kurum çalışanlarının, mezunların ve misafirlerin faydalanabilmesi için ödemesi gereken kullanım ücretlerinin 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

EK GÖSTERGE

RESMİ GAZETE
TABAN ÜCRETLER

ÖĞRENCİ
YEMEKHANESİ

PERSONEL
YEMEKHANESİ

AKŞAM
YEMEĞİ

Öğrenci

-

3,00-₺

Geçiş izni yok

4,00-₺

Ek Göstergesiz

1,25-₺

3,50-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 1100’e kadar (1100 dahil)

2,10-₺

3,50-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 2200’e kadar (2200 dahil)

2,58-₺

3,60-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 3600’e kadar (3600 dahil)

3,33-₺

4,20-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 4800’e kadar (4800 dahil)

4,41-₺

5,40-₺

6,00-₺

8,00-₺

Ek Gösterge 4800’den yüksek

4,91-₺

6,00-₺

6,00-₺

8,00-₺

4 / B Sözleşmeli

2,58-₺

3,50-₺

6,00-₺

8,00-₺

Sözleşmeli

5,89-₺

7,00-₺

8,00-₺

8,00-₺

Harici Kurum Çalışanları

-

10,00-₺

Geçiş izni yok

Geçiş izni yok

Misafir

-

12,00-₺

12,00-₺

15,00-₺

Mezun

-

12,00-₺

12,00-₺

15,00-₺