SKS

5

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde Üniversitemiz öğrencilerine, akademik personeli ile 657 Sayılı Kanuna tabi idari personeline ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ve emeklilerimize 1. basamak sağlık hizmeti verilmektedir.

Ayazağa Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Ayazağa Mediko-Sosyal Merkezimizde bulunan polikliniklerde mesai saatleri içerisinde 1. basamak tanı ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır, ayrıca 1 adet Hasta Nakil Ambulansı ile de çevre hastanelere nakil hizmeti verilmektedir.

Merkezimizde 2 Pratisyen Hekim, 1 Diş Hekimi,  1 Psikolog kadrolu olarak hizmet vermekte, 1 Diş Hekimi ise sözleşmeli olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 1 Uzman Hemşire, 1 Hemşire, 1 Laboratuvar Teknisyeni, 1 Acil Tıp Teknisyeni, 3 Paramedik, 1  Ambulans Sürücüsü, 1 Radyoloji Teknikeri, 2 Büro Memuru, 2 Hasta Kayıt Görevlisi, 1 Diş Hekimi Yardımcı Personeli ve 2 Temizlik Görevlisi hizmet vermektedir.

Merkezimiz laboratuvarında; Tam Kan Sayımı,  Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili (TİT) ve Kan Şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Bununla birlikte Merkezimizde; EKG çekimi, pansuman, dikiş alma, serum takma, enjeksiyon, ateş, nabız, tansiyon ölçümü gibi hizmetler de sunulmaktadır.

Maçka Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü

Maçka Mediko-Sosyal Merkezimizde bulunan polikliniklerde mesai saatleri içerisinde 1. basamak tanı ve tedavi hizmetleri sunulmaktadır.

Merkezimizde 1 Pratisyen Hekim, 2 Diş Hekimi, 1 Laboratuvar Teknikeri, 2 Hemşire ve 1 Kayıt Memuru görev yapmaktadır.

Merkezimiz laboratuvarında; Tam Kan Sayımı,  Sedimantasyon, Tam İdrar Tahlili (TİT) ve Kan Şekeri ölçümleri yapılmaktadır. Merkezimizde bulunan müşahede odasında serum takma, enjeksiyon, ateş takibi, tansiyon takibi, pansuman ve EKG hizmeti verilmektedir.

Gümüşsuyu ve Taşkışla Sağlık Odaları 

Gümüşsuyu Sağlık Odasında ve Taşkışla Sağlık Odasında 1 Hemşiremiz dönüşümlü olarak görev yapmaktadır.
(Gümüşsuyu ve Taşkışla Sağlık Odaları pandemi nedeniyle geçici olarak hizmet vermemektedir.)