SKS

5

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde öğrenciler, akademik ve idari personel ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile emeklilerimize 1. basamak sağlık hizmeti verilmektedir.

Ayazağa Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile emeklilerimize 1. basamak sağlık hizmeti verilmektedir.

Ayazağa Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde, 2 Pratisyen Hekim, 1 Diş Hekimi ve 1 Psikolog kadrolu olarak ve 1 Diş Hekimi sözleşmeli olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 1 Uzman Hemşire, 1 Hemşire, 3 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri, 1 Acil Tıp Teknisyeni, 1 Ambulans Sürücüsü (ilkyardım elemanı), 1 Laboratuvar Teknikeri, 1 Röntgen Teknikeri, 1 Yardımcı Teknisyen, 1 Büro Memuru, 2 Kayıt Memuru ve 2 Yardımcı Personel görev yapmaktadır.

Birimimiz laboratuvarında Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, Açlık ve Tokluk kan şekeri, OGTT, Üre, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, ALP, GGT, Trigliserid, Total Kolesterol, HDL ve LDL Kolesterol, Demir,  Total Demir Bağlama Kapasitesi ( TDBK), Ferritin, B12, HbA1C, T4, TSH,Total PSA,Free PSA, İnsülin, İnsülin Direnci (HOMA IR), CRP, Kan Grubu ve Tam İdrar Tahlili (TİT) yapılmaktadır.

Birimimizde, pansuman, enjeksiyon ve diğer tıbbi girişimlerin yapıldığı Operasyon Odası ve Gözlem Odası, Hemşire Odası, Ultrasonografi Odası, Röntgen Ünitesi, Diş Ünitesi, Kan Alma Odası, Biyokimya Laboratuvarı, Poliklinik Odaları ve Bürolar mevcuttur. Ayrıca 1 adet Hasta Nakil Ambulansı mevcuttur.

Merkezimizde;  EKG çekimi, pansuman, serum takma, enjeksiyon, ateş, nabız, tansiyon ölçümü gibi hemşirelik hizmetleri verilmektedir.

Maçka Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Maçka Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde 1 Pratisyen Hekim, 2 Diş Hekimi, ve 1 Laboratuvar Teknikeri, 2 Hemşire ve 1 Kayıt Memuru görev yapmaktadır.
Birimimiz laboratuvarında Kan Sayımı, Sedimantasyon, Gebelik Testi, HBA1C ve idrar tahlili yapılmaktadır.
Birimimizde bulunan müşahede odasında serum takma, enjeksiyon, ateş takibi, tansiyon takibi, pansuman ve EKG hizmeti verilmektedir.

Gümüşsuyu ve Taşkışla Sağlık Odaları 
Gümüşsuyu Sağlık Odasında Hemşiremiz bulunmadığı için diğer hemşirelerimiz dönüşümlü olarak görev yapmaktadır.
Taşkışla Sağlık Odasında 1 Hemşire görev yapmaktadır.