SKS

5

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile emeklilerimize 1. basamak sağlık hizmeti verilmektedir.


Ayazağa Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri ile emeklilerimize 1. basamak sağlık hizmeti verilmektedir.

Ayazağa Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 3 Pratisyen Hekim, 1 Diş Hekimi ve 1 Psikolog kadrolu olarak hizmet vermekte, 1 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Radyoloji Uzmanı, 1 Kardiyoloji Uzmanı, 1 Diş Hekimi ve 1 Biyokimya Uzmanı da sözleşmeli olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 1 Uzman Hemşire, 1 Hemşire, 2 Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri, 1 Acil Tıp Teknisyeni,  1 Ambulans Sürücüsü (ilkyardım elemanı), 2 Laboratuvar teknikeri, 1 Röntgen Teknikeri, 1 Yardımcı Teknisyen, 1 Büro Memuru, 2 Kayıt Memuru ve 2 Yardımcı Personel görev yapmaktadır.

Birimimiz laboratuvarında Tam Kan Sayımı, Sedimentasyon, Açlık ve Tokluk kan şekeri, OGTT, Üre, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, ALP, GGT, Trigliserid, Total Kolesterol, HDL ve LDL Kolesterol, Demir,  Total Demir Bağlama Kapasitesi ( TDBK), Ferritin, B12, HbA1C, T4, TSH,Total PSA,Free PSA, İnsülin, İnsülin Direnci (HOMA IR), CRP, Kan Grubu ve Tam İdrar Tahlili (TİT) yapılmaktadır.

Birimimizde, pansuman, enjeksiyon ve diğer tıbbi girişimlerin yapıldığı Operasyon Odası ve Gözlem Odası, Hemşire Odası, Ultrasonografi Odası, Röntgen Ünitesi, Diş Ünitesi, Kan Alma Odası, Biyokimya Laboratuvarı, Poliklinik Odaları ve Bürolar mevcuttur. Ayrıca 1 adet Hasta Nakil Ambulansı mevcuttur.

Merkezimizde;  EKG çekimi, pansuman, serum takma, enjeksiyon, ateş, nabız, tansiyon ölçümü gibi hemşirelik hizmetleri verilmektedir.


Maçka Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü
Maçka Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde 2 Pratisyen Hekim, 2 Diş Hekimi, 1 Laboratuvar Teknikeri, 2 Hemşire, 1 Kayıt Memuru ve 2 hizmetli görev yapmaktadır.

Birimimiz laboratuvarında Kan Sayımı, Sedimentasyon, Gebelik Testi, Hassas CRP, HBA1C, Glukoz Testi ve idrar tahlili yapılmaktadır.

Birimimizde bulunan müşahade odasında serum takma, enjeksiyon, ateş takibi, tansiyon takibi, pansuman ve EKG hizmeti verilmektedir.


Denizcilik Fakültesi Reviri
Denizcilik Fakültesi Revirinde 1 Pratisyen Hekim ve 1 Hemşire görev yapmaktadır.


Gümüşsuyu ve Taşkışla Sağlık Odaları
Gümüşsuyu Sağlık Odasında 1 Hemşire tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.

Taşkışla Sağlık Odasında 1 Hemşire tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.