SKS

5


Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma


Üniversitemiz akademik ve idari personeline ait Sosyal Güvenlik Hizmetleri 5510 sayılı kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Bunun ile birlikte önleyici ve koruyucu hekimlik hizmetleri için Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezinden faydalanmalarında her hangi bir mahsur bulunmamaktadır.

Yabancı uyruklu öğrenciyim, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabilirim?

Üniversitemizde öğrenim gören ve Millli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu öğrenime hak kazanmış olan öğrencilerimizin, eğitim gördükleri birimden temin edecekleri sağlık karneleri, ikamet tezkereleri ve burs belgeleri ile (son 1 ay içerisinde temin edilmiş) Daire Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde tarafımızca gerçekleştirilen kontroller sonrasında tedavi giderlerinin Üniversitemiz tarafından karşılanmasında her hangi bir sorun bulunmayan öğrencilerimizin sağlık karneleri bir yıl süre ile vizelenir. Bu işlem her akademik yıl için bir defaya mahsus gerçekleştirilmelidir.

Yabancı uyruklu öğrencilerimizin burs hakkının bulunmaması durumunda ise Burs İmkanları Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması ve Prim Ödemeleri hakkında hazırlamış olduğumuz makalemizi incelemeniz gerekmektedir.

Her iki durumda da öğrencilerimiz önleyici ve koruyucu hekimlik hizmetleri için Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezinden faydalanmalarında her hangi bir mahsur bulunmamaktadır.