SKS
İTÜ YEMEK

Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. Maddesi gereğince kurulan Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerimize barınma, sağlık, spor, kültür ve burs hizmetleri sunmakla beraber, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin beslenme ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Bu amaçla 10 yemekhanemizde öğle yemeği, 4 yemekhanemizde akşam yemeği servis edilmektedir.

Misyonumuz (Özgörevimiz) 

İTÜ Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğünün özgörevi, yasal düzenlemelerle uyumlu olarak gıda güvenliğinin sağlandığı ortamlarda İTÜ öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin sağlıklı, dengeli, lezzetli ve kaliteli beslenmelerini sağlamaktır.

Vizyonumuz (Özgörümüz) 

İTÜ Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğünün özgörüsü, üniversite yemekhaneleri arasında lider ve referans yemekhane olmak ve misafir istekleri doğrultusunda hizmet kalitesini sürekli iyileştirerek misafir talebini ve memnuniyetini arttırmaktır.

Mutfaklar

 • İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Mutfağı
 • İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi Makina Fakültesi Mutfağı
 • İTÜ Maçka Yerleşkesi Atrium Mutfağı
 • İTÜ Tuzla Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi  Mutfağı

Yemekhaneler

 • İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Öğrenci Yemekhanesi
 • İTÜ Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi
 • İTÜ Ayazağa Yerleşkesi İMKB Vadi Erkek Öğrenci Yurdu Yemekhanesi
 • İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi Makina Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi 
 • İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi Makina Fakültesi Gümüşsuyu Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi 
 • İTÜ Maçka Yerleşkesi Atrium Öğrenci Yemekhanesi 
 • İTÜ Maçka Yerleşkesi Atrium Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi
 • İTÜ Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi
 • İTÜ Taşkışla Yerleşkesi Mimarlık Fakültesi Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi
 • İTÜ Tuzla Yerleşkesi Denizcilik Fakültesi Öğrenci, Akademik ve İdari Personel Yemekhanesi

Yemek saatleri ve fiyatlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda, yemek maliyetinin bir kısmı öğrencilerimizden ve üniversitemiz personelinden alınan yemek ücretlerinden karşılanmakta, önemli bir kısmı da üniversitemiz öz gelirlerinden sübvanse edilmektedir. Öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz yemeklerini kimlik kartlarıyla (otomasyon sistemi) yiyebilmektedirler. Otomasyon sistemi tüm yemekhanelerimizde uygulanmaktadır.
 

Eğitim-Öğretim döneminde günlük ortalama 14.000 kişiye yemek hizmeti verilmektedir. Daire Başkanlığımız toplam her sene 2.000 öğrencimize karşılıksız yemek bursu vermektedir.

Gıda Güvenliği

 • Toplu yemek hizmetinde kalite birçok parametrenin birleşimidir.
 • Personelimiz deneyimli aşçılardan oluşmaktadır ve her yıl eğitim almaktadır.
 • Yemekhanelerimizde her ay akredite bir laboratuar tarafından tüketime hazır yemek, içme ve kullanma suyu, ortam havası, ekipman kültürü ve el kültürü numunesi alınarak, soğuk zincir kırılmadan laboratuvara taşınmakta ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmektedir.
 • Her gün üretilen tüm yemek çeşitlerinden şahit numune alınarak soğuk odada 72 saat saklanmaktadır.
 • Yemekhanelerimizin, mutfaklarımızın ve tedarikçilerimizin kalite ve hijyen denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Mutfaklarımızın ve yemekhanelerimizin temizlik ve dezenfeksiyonu her gün düzenli ve kurallara uygun olarak yapılmaktadır.
 • İçme suyu polikarbon ambalajda alınmakta, yemeklerde modern sebil ve tek kullanımlık plastik bardak kullanılmaktadır.
 • Organik ve geri dönüştürülebilir atıklar mutfak ve yemekhanelerimizde ayrı ayrı toplanmakta ve belediye tarafından farklı araçlarla alınmaktadır.
 • Atık yağlar lisanslı bir geri dönüşüm firmasına verilmektedir.
 • Mutfaklarımıza ve yemekhanelerimize her ay düzenli olarak hizmet yeterlilik belgesi olan bir firmanın sertifikalı elemanları tarafından zararlı kontrol hizmeti verilmektedir.
 • İstanbul Teknik Üniversitesinde yemeklerin hazırlandığı ortamlar gıda güvenliğine uygundur. 2013 Yılında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurularak tüm mutfaklarımıza İşletme Kayıt Belgesi alınmıştır. Tüm mutfaklarımız ve yemekhanelerimiz düzenli olarak T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda mühendisleri tarafından denetlenmektedir.

 

Menüler

Menüler sunulan gıdaların besin içerikleri dikkate alınarak enerji değerleri 1.000–1.500 kcal olacak şekilde müdürümüzün kontrolünde gıda mühendisi, gıda teknikeri ve aşçıbaşından oluşan bir ekip tarafından aylık olarak hazırlanmaktadır. Aylık ve günlük menüler internet sitemizde ilan edilmektedir. Menüde yer alan gıdaların temel besin öğeleri ve kalori değerleri İTÜ Mobil uygulaması'ndan görülebilir.

Öğrenci yemekhanelerimizde bir öğünde 4 çeşit yemek servis edilmektedir. Bunlar;

         1. Çeşit: çorba/salata/yoğurt/cacık/söğüş ve benzerleri,

         2. Çeşit: etli ana yemek,

         3. Çeşit: pilav/makarna/börek/zeytinyağlı ve benzerleri,

         4. Çeşit: meyve/salata/yoğurt/cacık/tatlı (sütlü-hamurlu) ve benzerleridir.

 

Ayrıca vegan ve vejetaryen öğrencilerimiz için öğle yemeklerinde ana yemeğe alternatif olarak vejetaryen ana yemek verilmektedir. Vejetaryen ana yemekler, reçetelerinden buğday, bulgur, un vb. hammaddeler çıkarılarak çölyak hastası veya gluten hassasiyeti olan misafirlerimizin tüketimine uygun hale getirilmiştir.

Satınalma

İTÜ Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan hammadde, ekipman ve malzemeler aylık menülere ve ihtiyaçlara göre belirlenmektedir. Hammadde ve malzemeler, İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından ihale veya pazarlık yoluyla, teknik şartnameler kullanılarak satın alınmaktadır. Mal ve hizmet alımlarında kullanılan teknik şartnamelerimiz gıda mühendislerimiz tarafından yürürlükte olan kanun, yönetmelik, tebliğ, standartlar ve diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre hazırlanmaktadır ve sürekli revize edilmektedir. Yüklenici firmalarda T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme Kayıt veya İşletme Onay Belgeleri ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı veya HACCP (tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları) Gıda Güvenliği Sisteminin uygulanıyor olması aranmaktadır. Ayrıca yüklenici firmalar hijyen ve ürün güvenliği açısından müdürümüz, gıda mühendislerimiz ve gıda teknikerlerimiz tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Teslim alınan mallar muayene komisyonlarımız tarafından kontrol edilmekte ve ihtiyaç duyulan hammadde analizleri teknik şartnamede belirtilen özellikler açısından akredite bir laboratuvara yaptırılmaktadır.

Teknik Servis

Yüklenici firmaların yetkili servisleri ve teknik ekiplerimiz tarafından mutfak, depo, yemekhane ve diğer birimler düzenli olarak kontrol edilmekte ve bakım-onarım çalışmaları yapılmaktadır.

Altyapı

Tüm mutfaklarımızda doğalgaz kullanılmaktadır.

Kullanılan suyun mevzuata uygun, sürekli ve yeterli olması gerekmektedir. Bu nedenle 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi, Gümüşsuyu ve Maçka Yemekhanelerimizde bu koşulları sağlayan arıtma sistemli su depolarımız vardır. Tuzla Yerleşkemizde de İTÜ Denizcilik Fakültesi'ne ait su deposu bulunmaktadır.

Elektrik kesintisi riskine karşı, 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesi, Maçka Atrium Binası Öğrenci ve Personel Yemekhanesi ve Gümüşsuyu Öğrenci ve Personel Yemekhanesi binalarımızda jeneratörler bulunmaktadır.

Kayıtlar

Depolama, stok kontrol, maliyet vb. hakkında istatistiki bilgiler günlük, aylık ve yıllık kayıtlar olarak tutulmaktadır. Aylık yemek maliyet hesapları, mal ve hizmet maliyetleri ve yemek yiyen kişi sayıları dikkate alınarak yapılmaktadır.