SKS
imkanlar

Haberler / Duyurular

07
Eyl 2022
Anaokulu Aidat Bedelleri
Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 29.08.2022 tarihli ve 1361 sayılı toplantısında görüşülerek alınan karar doğrultusunda, Başkanlığımıza bağlı Kreş ve Anaokulu Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ayazağa Anaokulunun aidat bedelleri 01.09.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

MAAŞ ARALIĞI AİDAT TUTARI
8.000,00-₺ - 10.000,0-₺ 1.800,00-₺
10.001,00-₺ - 11.000,0-₺
1.900,00-₺
11.001,00-₺ - 12.000,0-₺
2.000,00-₺
12.001,00-₺ - 13.000,0-₺
2.100,00-₺
13.001,00-₺ - 14.000,0-₺
2.200,00-₺
14.001,00-₺ - 15.000,0-₺
2.300,00-₺
15.001,00-₺ - 16.000,0-₺
2.400,00-₺
16.001,00-₺ - 17.000,0-₺
2.500,00-₺
17.001,00-₺ - 18.000,00-₺ 2.600,00-₺
18.001,00-₺ - 19.000,00-₺ 2.700,00-₺
19.001,00-₺ - 20.000,00-₺  2.800,00-₺
20.001,00-₺ - 21.000,00-₺ 2.900,00-₺
21.001,00-₺ - 22.000,00-₺ 3.000,00-₺
22.001,00-₺ - 23.000,00-₺ 3.100,00-₺
23.001,00-₺ - 24.000,00-₺  3.200,00-₺
24.001,00-₺ - 25.000,00-₺ 3.350,00-₺
25.001,00-₺ - 26.000,00-₺ 3.500,00-₺
 26.001,00-₺ - 27.000,00-₺ 3.650,00-₺
27.001,00-₺ ve üzeri 3.800,00-₺
KURUM DIŞI 6.000,00-₺


20
Haz 2022
2022-2023 Eğitim Yılı Anaokulu Başvuru Puanlama Sonuçları ve Kontenjanlar

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Ayazağa Anaokuluna 2022 - 2023 Eğitim Yılında anaokulu hizmetinden faydalanmak için başvuruda bulunan Üniversitemiz akademik ve idari personeli için Anaokulu Yönergesinin 27, 28 ve 30. Maddelerine göre yapılan değerlendirme puanları ve sınıf kontenjanları aşağıda sunulmuştur.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli dışındaki başvurular (Üniversitenin diğer kuruluşları ve kamu sektörü çalışanları) kontenjanda boşluk olduğu takdirde, başvuru yaptıkları tarihler baz alınarak değerlendirmeye alınacaktır.

İletişim Bilgileri

Ayazağa Anaokulu : 0 212 285 38 99 - 0 212 285 39 80

2022-2023 kontenjanlar
2022-2023 başvuru ve puanlama listeleri08
Nis 2022
Hafta Sonu Akşam Yemeği Rezervasyon Sistemi

Değerli İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencileri,

Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Yemekhanesinde sunulmakta olan hafta sonu akşam yemeği hizmetinde, faydalanacak kişi sayısının önceden belirlenerek yemek israfının önüne geçilebilmesi için rezervasyon sistemine geçilecektir. Rezervasyonlu yemek hizmeti 9 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olup, ilk hafta için yemek saatine 12 saat kalana kadar rezervasyon ve rezervasyon iptali yapabilirsiniz. İlk haftadan sonra ise yemek saatine 36 saat kalana kadar rezervasyon, 17 saat kalana kadar da rezervasyon iptali yapabilirsiniz. Rezervasyonlu yemek fiyatı 10,00-₺ olup, rezervasyonsuz yemek fiyatı 20,00-₺’dir. Rezervasyon işlemleri için İTÜ Portal “Hizmetler” sekmesinin altındaki “Yemekhane Hizmetleri” sayfasını veya İTÜ Mobil uygulamasındaki “Hizmetler “ Sekmesinin altındaki “İTÜ/Yemekhane Rezervasyon” alanını kullanabilirsiniz.

Rezervasyon Bağlantısı: https://portal.itu.edu.tr/apps/yemekhane-rezervasyon/default.aspx25
Şub 2022
Hafta Sonu Akşam Yemeği Hizmeti 26 Şubat Cumartesi Günü Başlıyor

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlı Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Öğrenci Yemekhanesinde 26.02.2022 tarihinden itibaren Cumartesi ve Pazar günleri 17:00 - 19:00 saatleri arasında öğrencilere akşam yemeği hizmeti verilecektir.07
Şub 2022
Yarı Yıl Tatili Nedeniyle Kahvaltı ve Çorba Hizmetine Ara Verilmesi

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Öğrenci Yemekhanesinde sunulan kahvaltı hizmeti ve yine Ayazağa Yerleşkesi Arı kapı girişinde sunulan çorba dağıtım hizmetine 2021-2022 Akademik Yılı Yarı Yıl tatili nedeniyle 08.02.2022 - 18.02.2022 tarihleri arasında ara verilmiştir. Kahvaltı ve çorba dağıtım hizmeti 21.02.2022 Pazartesi günü itibariyle yeniden devam edecektir.09
Eki 2021
Kahvaltı Hizmeti 11 Ekim Pazartesi Başlıyor

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğüne bağlı Ayazağa Yerleşkesi 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi Öğrenci Yemekhanesinde 11.10.2021 tarihinden itibaren hafta içi 08:00 - 09:30 saatleri arasında öğrencilere kahvaltı hizmeti verilecektir.18
Haz 2021
2021-2022 Eğitim Yılı Anaokulu Başvuru Puanlama Sonuçları ve Kontenjanlar

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Ayazağa Anaokuluna 2021 - 2022 Eğitim Yılında anaokulu hizmetinden faydalanmak için başvuruda bulunan Üniversitemiz akademik ve idari personeli için Anaokulu Yönergesinin 27, 28 ve 30. Maddelerine göre yapılan değerlendirme puanları ve sınıf kontenjanları aşağıda sunulmuştur.

Üniversitemiz akademik ve idari personeli dışındaki başvurular (Üniversitenin diğer kuruluşları ve kamu sektörü çalışanları) kontenjanda boşluk olduğu takdirde, başvuru yaptıkları tarihler baz alınarak değerlendirmeye alınacaktır.

İletişim Bilgileri

Ayazağa Anaokulu : 0 212 285 38 99 - 0 212 285 39 80

2021-2022 kontenjanlar
2021-2022 başvuru ve puanlama listeleri02
Ara 2016
Burs İmkanları Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması / How to Get in the Scope of The General Health Insurance System for Foreign Students Without Scholarship

Üniversitemiz bünyesinde burslu yabancı uyruklu öğrenci statüsüne sahip öğrencilerimizin Sosyal Güvenlik Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen yasal değişiklikler sonrasında öğrencilerimize ilişkin sigorta işlemlerini gerçekleştirme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerince devir alınmıştır. Bu nedenle Sosyal Güvenlik hizmetlerinden faydalanmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yasal hükümlerden de anlaşılacağı üzere (21.05.2013 tarihinden sonra Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencilerin) kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.

Konunun süreli olması nedeniyle doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için hak sahibi olan öğrencilerimizin ivedilikle Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvuruda bulunmaları önerilir. İstanbul'da bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerine ait iletişim bilgileri için lütfen tıklayınız.

Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulunun yazısına ulaşmak için lütfen bağlantıyı takip ediniz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

How to Get in the Scope of The General Health Insurance System for Foreign Students Without Scholarship

After the changes in the laws regarding the coverage of the foreign students on scholarship at our university by the Social Security Insurance, the right to conduct insurance procedures regarding our students has been taken over by Social Security Provincial Directorates and Social Security Centers. Therefore, those who would like to benefit from the Social Security services, as stated in the legal statements below, should apply within three months of their registration (the students registering for the first time at the university after May 21st2013). Those who do not apply within the given time period CANNOT benefit from the Social Security services ever again.

Those who have already registered at the time this article is published will be included in the general health insurance only if they apply within six months of the publication of this article.

It is strongly recommended that our students (those who have the right to apply) apply to Social Security Centers ASAP, to prevent any inconveniences as this issue has a time limit.

Announcement text

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YASAL DÜZENLEME

21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 29/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası;
“Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler birinci fıkranın (d) bendindeki ve 52 nci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki şartlar aranmaksızın ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı olurlar. Bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz. Kendilerince 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi ödenir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

Yine aynı Kanunun 7 nci fıkrasıyla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 50 nci maddede;

“Bu maddenin yayımı tarihinde ilk kaydını yaptırmış olup öğrenimlerine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerden, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvuru yapanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınırlar.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, 29/5/2013 tarihine kadar Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescil işlemleri yükseköğrenimleri devam ettiği sürelerle sınırlı olmak üzere birer yıllık dönemler halinde http://gss.sgk.gov.tr/GSSTesTahTakip/login.jspweb adresinden üniversitelerce gerçekleştirilmekte iken 6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde genel sağlık sigortası tescil işlemleri öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya o ile bağlı başvuruda bulunulan bütün Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacaktır.23
Kas 2016
Kampüs Kart Nakit Yükleme Saatleri
Değerli İTÜ’lüler,

Üniversitemiz yerleşkelerinde hizmet veren yemekhanelerde bulunan nakit yükleme noktalarından, banka işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve personel yetersizliği sebeplerinden dolayı akşam pos cihazı ile nakit para yükleme işlemi 1 Kasım 2015 tarihinden itibaren kaldırılacaktır. 

Üniversitemiz yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenci ve personellerimiz İTÜ kimlik kartlarına pos cihazı ile nakit para yükleme işlemini hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında yapabilecektir. 

İTÜ Rektörlüğü