SKS
İTÜ SKS

Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Bütçe Tahakkuk ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğümüz, Daire Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için mali verilerin takibini ve kontrol edilmesini, mali yıl bütçesinin hazırlanması ve takibini, Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programının yürütülmesini ve Yarı Zamanlı Öğrenci Otomasyon Sisteminin yürütücülüğünü üstlenmektedir.