SKS
İTÜ SKS

Satınalma Şube Müdürlüğü

Başkanlığa bağlı birimlerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor ile diğer ihtiyaçları için gerekli olan mal, hizmet ve yapım ile ilgili satınalma, ihale ve tahakkuk işlemleri yürütmekle görevlidir. Mevzuat olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabidir.